Bobovška jezera

Bobovška jezera so skupina treh jezer v bližini naselja Bobovek na Gorenjskem in v neposredni bližini sedeža našega podjetja.

Njihova skupna površina je okrog 4,5 ha. Največje, severno ležeče jezero je Krokodilnica, južno se imenuje Čukova jama, zahodno in hkrati najmanjše pa Ledvička. Na začetku 20.stoletja je bil na mestu današnjih jezerc zamočvirjen travnik s posameznimi drevesi. Leta 1905 so se začeli izkopi gline, ki jo je izkoriščala opekarna Bobovek. Leta 1953 so na območju našli ostanke mamuta, ki izvirajo izpred zadnje poledenitvije, to je pred približno 180.000 leti. Leta 1965 so našli ohranjene ostanke fosilne ribe klenič (Leuciscus leuciscus).

Med prvo svetovno vojno je v Bobovku pričela obratovati opekarna, njen lastnik pa je bil domačin Zabret, po domače Čuk. Jama, ki je takrat nastala z izkopom gline, se še danes zato imenuje Čukova jama. Po drugi svetovni vojni je bila izkopana še druga jama, katere pa se  je prijelo zanimivo ime Krokodilnica, čeprav ni bilo nikoli nobenih krokodilov v okolici.  Po teh bregovih so se otroci nekdaj radi ˝dričali po rit˝ in ker so imeli zelene hlače, so jim rekli, da so zeleni kot krokodili. Od tod tudi ime Krokodilnica. Trinajstmetrski izkop v globino je odprl zanimiv pogled v približno tristo tisoč let staro preteklost. Po vseh dobljenih podatkih naj bi bilo pred mnogimi leti tukaj že jezero. To potrjuje izkop fosilnih ostankov jate kleničev na globini 8 m. Stari naj bi bili okrog 180000 let. Zelo zanimiva pa je vsekakor najdba ostankov okostja mamuta v globini 8,5 m pod površjem. Po šibkejših kosteh sklepajo da gre za samico, po obrabljenosti molnarjev pa sklepajo, da je ob smrti presegel štirideset let. Verjetno je zašel v močvirje in se tam pogreznil ali pa so ga tja nagnali ledenodobni lovci, ki so verjetno živeli tu v okolici.

Nekaj let po vojni je postala opekarna nacionalizirana, leta 1971 pa je prenehala delovati, saj je izkopavanje zaustavila podtalna voda v nivoju potoka Kokrica. Izkopane jame je tako zalila voda in v njih zaradi gline tudi ostala. Nastala so tri jezerca. Po površini je največje jezero Krokodilnica, za njo Čukova jama, najmanjše jezero pa je Ledvička. Leži vzhodno od Krokodilnice vendar je danes močno zaraščeno z ločjem in ostalim rastlinjem, zato je jezerce slabo vidno. Območje glinokopa je obsegalo približno 9 ha, od tega je vodnih površin 4 ha. Na zahodu ga omejuje potok Milka, na jugu vas Kokrica, na vzhodu cesta Kokrica – Preddvor in vas Bobovek čez cesto, na severu pa cesta Bobovek – Mlaka. Ko so opekarno zaprli, so jo večji del tudi podrli, čeprav je bil zanimiv primer stavbarstva. Obrežja so hitro obrasle številne rastline, značilne predvsem za močvirne predele. Na tem območju so kasneje odkrili preko 230 vrst rastlin, ker pa je območje mirno in tiho, je začelo privabljati živali, predvsem ptice, ki so našle v ločju in krošnjah dreves zavetje zase in za svoja gnezda. Do sedaj so jih opazili preko 140 vrst. Nekatere so tu stalno, druge le v določenem letnem času, nekatere pe se ustavljajo le na poti na jug ali povratku. V jezercih plava tudi več vrst rib kot so: ščuka, krap, navadni ostriž, rdečerepka itd. sti za obstoj ekosistema v jezercih.

Zaradi vseh teh ornitoloških, paleontoloških in drugih posebnosti je bil leta 1981 sprejet odlok občinske skupščine Kranj o zavarovanju jezerc z okolico v Bobovku pri Kranju, jezerca pa so bila razglašena za naravno znamenitost.

Če si želite jezerca ogledati in vam bo iskanje delalo težave, se lahko oglasite na sedežu našega podjetja, ki se nahaja le streljaj od jezerc in z veseljem Vas bomo pravilno usmerili. Na sedežu podjetja lahko kupite tudi ribolovno karto za ribolov na omenjenih jezercih.

Iščete nekaj?

Za iskanje po strani uporabite spodnji obrazec:

Še vedno niste našli iskanega? Pustite komentar k vsebini ali pa nas kontaktirajte in poskrbeli bomo za to!

Aktualno iz naše ponudbe

  • scotlightElectrical


Izdelava - Flashartpro™